Home Naujienos Atnaujintas socialinių išmokų Airijoje sąvadas

Atnaujintas socialinių išmokų Airijoje sąvadas

152 views
0

Skelbiame atnaujintą socialinių išmokų Airijoje sąvadą. Iškilus socialinėms problemoms, pirmiausia pasikonsultuokite su socialiniais konsultantais iš artimiausio jums INTREO biuro.

COVID-19 pandemijos laikotarpiu Airijoje ir toliau taikomos visos socialinės garantijos ir mokamos visos įprastinės socialinės išmokos. Taip pat yra mokamos laikinosios išmokos, palengvinančios susidariusią dėl pandemijos pajamų stoką, įskaitant išmoką netekus darbo ar dirbant sutrumpintą darbo dieną, išmoką per darbdavį, išmoką susirgus koronavirusu, pašalpą nuomai ar išmoką kaip kitaip pagrįstai sumažėjus šeimos pajamoms dėl pandemijos.

? Nuo kovo 23 d. dėl socialinio atstumo laikymosi taisyklės visos išmokos mokamos 1 kartą per dvi savaites ir jas galite gauti nebūtinai tą pačią ar jums įprastą dieną. Mokėjimas ne vienu metu padeda užtikrinti socialinimo atstumo laikymąsi bankuose, pašto skyriuose.

? Išmokos į bankų sąskaitas, pašto įstaigose ir čekiu daromos 1 kartą per 2 savaites.

? Jūsų išmoką gali paimti ir laikinas patikėtinis (bet ne ilgiau kaip 3 savaites), kuris priva-lo atitikti reikalavimus ir užpildyti specialią formą. Daugiau informacijos rasite čia ?
https://www.gov.ie/…/…/451fd7-authority-to-appoint-an-agent/

? Jei norite socialinę išmoką gauti į sąskaitą banke, reikia užpildyti specialią formą, kurią rasite čia ? https://www.gov.ie/…/service/8ace3a-change-amend-your-bank…/

? Iškilus poreikiui ar prireikus patarimo, paaiškinimo patariame nedelsiant kreiptis į jūsų grafystės ar miesto rajono, miestelio ar regioninį socialinį skyrių – INTREO biurą. Išsamų biurų sąrašą pagal vietoves rasite čia ?
https://www.gov.ie/…/direc…/category/e1f4b5-intreo-offices/…

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad INTREO atstovybių priėmimo darbo valandos gali būti sutrumpintos.

PRIDEDAME SOCIALINIŲ IŠMOKŲ AIRIJOJE SĄRAŠĄ:

? Išsamiau apie visas socialines išmokas
https://services.mywelfare.ie
https://www.gov.ie/en/category/social-welfare/

? Išmoka netekus darbo Employment Support Scheme
https://www.gov.ie/…/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment…/

? Atlyginimo subsidijavimo schema Wage Subsidy Scheme
https://www.citizensinformation.ie/…/grant_aid_scheme_for_e…

? Darbingumo iš dalies išmoka Partial Capacity Benefit
https://www.gov.ie/…/servi…/c79268-partial-capacity-benefit/

? Parama persikvalifikavimui Back to Work Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_work_allow.html

? Suaugusiųjų mokymasis Back to Education Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/soc…/back_to_education/

? Parama persikvalifikavimui Back to Work Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_work_allow.html

? Pašalpa netekus darbo susikurti savo verslą Back To Work Enterprise Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_work_enterpris…

? Atlyginimo subsidijavimo schema Wage Subsidy Scheme
https://www.citizensinformation.ie/…/grant_aid_scheme_for_e…

? Jaunimo įdarbinimo paramos schema Youth Employment Support Scheme
https://www.citizensinformation.ie/…/national_internship_sc…

? Įvaikinimo išmoka Adoptive Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/…/adoptive_benefit.html

? Globėjo pašalpa Guardian payment
https://www.gov.ie/en/service/709bab-guardians-payment/

? Pašalpa tėvams Parent’s Benefit
https://services.mywelfare.ie/…/parents-ch…/parents-benefit/

? Parama globėjui Guardians Payment(Con)
https://www.citizensinformation.ie/…/guardians_payments.html

? Globėjo pašalpa Guardians Payment (Non-Con)
https://www.citizensinformation.ie/…/guardians_payments.html

? Globėjo išmoka Carers Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/…/carers_allowance.html

? Papildoma išmoka globėjui Carer’s Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/ca…/carers_benefit.html

? Tėvystės pašalpa Paternity Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/social_welfare_payment…

? Darbingumo iš dalies išmoka Partial Capacity Benefit
https://www.gov.ie/…/servi…/c79268-partial-capacity-benefit/

? Parama sveikatos paslaugoms Health and Safety Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/health_safety_benefit.…

? Aklojo pensija Blind Pension
https://www.citizensinformation.ie/…/blind_persons_pension.…

? Ligos išmoka Illness Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/disability_benefit.html

? Neįgaliojo priedas Incapacity Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/disablement_benefit.ht…

? Neįgalumo pensija Invalidity Pension
https://www.citizensinformation.ie/…/disability_benefit.html

? Neįgalumo pašalpa Disability Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/disability_allowance.h…

? Medicininės paslaugos neįgaliesiems Medical Care
https://www.citizensinformation.ie/…/medical_care_scheme.ht…

? Valstybinė pensija (su įnašu) State Pension Contributory
https://www.citizensinformation.ie/…/state_pension_contribu…

? Valstybinė pensija be įmokos State Pension Non-Contributory
https://www.citizensinformation.ie/…/state_pension_non_cont…

? Motinystės išmoka Maternity Benefit
https://www.gov.ie/en/service/apply-for-maternity-benefit/

? Magdalenos komisijos schema Magdalen Commission Scheme
https://www.gov.ie/…/ser…/5ff0db-magdalen-commission-scheme/

? Išmoka gyvenantiems saloje Increase for Living on an Island
https://www.citizensinformation.ie/…/…/island_allowance.html

? Našlio (-ės) pensija (su įnašu) Widow(er)s Pension Contributory
https://www.citizensinformation.ie/…/widows_contrib_pension…

? Išmoka mirties atveju Death Benefit
https://www.gov.ie/en/service/apply-for-maternity-benefit/

? Našlaujančio tėvo (motinos) pašalpa Widowed Parent Grant
https://www.citizensinformation.ie/…/widowed_persons_bereav…

? Vienišos žmonos pašalpa Deserted Wife’s Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/deserted_wifes_allowan…

? Našlaujančio tėvo (motinos) išmoka su įnašu Widowed Parent Grant Con
https://www.citizensinformation.ie/…/state_pension_contribu…

? Vienišos žmonos išmoka su įnašu Deserted Wife’s Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/widows_contrib_pension…

? Našlio (-ėss), civilinio partnerio pensija (be įnašo) Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension (Non Contributory)
https://www.citizensinformation.ie/…/state_pension_non_cont…

‼️ SOCIALINĖS IŠMOKOS, KURIOS GALI BŪTI IŠMOKAMOS KITU METU‼️

? Persikvalifikavimo pašalpa Back to Education Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_education_prog…

? Parama ūkininkams Farm Assist
https://www.citizensinformation.ie/…/farmi…/farm_assist.html

? Darbo ne visą darbo dieną išmoka Part-time Job Incentive
https://www.citizensinformation.ie/…/part_time_job_incentiv…

? Įsidarbinimo pašalpa Back to Work Allowance

? https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_work_allow.html

? Šildymo pašalpa Heat Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/diet_and_heating_suppl…

? Nuomos pašalpa Rent Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/s…/rent_supplement.html

? Dividendai šeimoms įsidarbinti Back to Work Family Dividend
https://www.citizensinformation.ie/…/back_to_work_family_di…

? Bedarbio pašalpa Jobseeker’s Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/jobseekers_allowance.h…

? Trumpai gyvavusio verslo pašalpa Short Term Enterprise Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/short_term_enterprise_…

? Papildona gerovės pašalpa Supplementary Welfare Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/supplementary_welfare_…

? Bedarbio išmoka Jobseeker’s Benefit
https://www.citizensinformation.ie/…/jobseekers_benefit.html

? Būtinųjų išlaidų pašalpa Daily Expenses Allowance
https://www.citizensinformation.ie/…/extra_social_welfare_…/

? Lopšelio pašalpa Creche Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/your_childcare_options…

? Bedarbio pagal kontraktą išmoka Jobseeker’s Benefit for the Self Employed
https://www.citizensinformation.ie/…/jobseekers_benefit_sel…

? Pašalpa kelionėms Travel Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/additional_social_welf…

? Pašalpa specialiai dietai Diet Supplement
https://www.citizensinformation.ie/…/diet_and_heating_suppl…

? Vieno tėvo šeimos išmoka One Parent Family Payment
https://www.citizensinformation.ie/…/one_parent_family_paym…

? Dirbančios šeimos išmoka Working Family Payment
https://www.citizensinformation.ie/…/family_income_suppleme…