Home Konsultacijos Asmeninių sužalojimų kompensavimo išmokų pokyčiai

Asmeninių sužalojimų kompensavimo išmokų pokyčiai

56 views
0

Teisingumo ministrė Helen McEntee pateikė Ministrų Kabinetui pasiūlymus peržiūrėti Asmeninės žalos apskaičiavimo gaires (Personal Injuries Guidelines)  vadovaujantis   „Book of Quantum“.

Manoma, kad įgyvendinus gaires, kompensacija už asmens sužalojimą bus perskaičiuojama mažėjančia tvarka.

Advokatų kompanijos „Tracey Solicitors“ vadovaujantis partneris Paul Tracy laikraščiams „Lietuvis“ paaiškino apie būsimus pakeitimus dėl sužalojimų atlyginimo tvarkos ir dydžio.
Kokios yra naujos Asmeninių sužalojimų gairės, kokie yra pagrindiniai pokyčiai ir kokį poveikį jie turės?

Įvadas

Airijoje traumos/sužalojimai ar ligos, sukeltos trečiosios šalies, suteikia teisę nukentėjusiam į kompensaciją.
Tokios kompensacijos turi plačiai paplitusią praktiką daugumoje jurisdikcijų –
kiekviena šalis turi savo metodiką mokėjimams apskaičiuoti. Laikoma, kad Airijos mokėjimai viršija ES vidurkį. Tai paaiškina keli Airijai būdingi veiksniai, įskaitant gydymo išlaidas, pragyvenimo išlaidas ir kt. Pastaraisiais mėnesiais Airijos valdžios institucijos paprašė Airijos teismų parengti naujas gaires dėl žalos atlyginimo dydžio. Tikimasi, kad Vyriausybė šias gaires netrukus įgyvendins.

Kokios yra Asmens sužalojimų gairės?

Gaires parengė Teisėjų tarybos Asmeninių sužalojimų komitetas.
Asmeninių sužalojimų gairės buvo pateiktos 168 teisėjų kolegijai ir buvo priimtos vadovaujantis 2016 m. kovo 3 d. straipsnio 7 skyriumi.
Reikia paminėti, kad už gaires balsavo 146 iš 168 į Tarybą įtrauktų teisėjų, 89 iš jų palaikė pakeitimus, 63 teisėjai buvo “prieš” ir keli teisėjai, įskaitant  JJ Barton, Barr ir McCarthy  išreiškė susirūpinimą dėl Asmeninių sužalojimų gairių.

Kada įsigalios Asmeninių sužalojimų gairės?

Teisingumo ministrė Helen McEntee pateikė Ministrų Kabinetui pasiūlymus dėl „rekomendacijos“ priėmimo, siekdama, kad minėtos gairės įsigaliotų „kuo greičiau“.
Ministrų Kabinetas patvirtino „Rekomendacijas dėl asmens sužalojimų“ ir jos įsigalios, kai teisingumo ministrė patvirtins „2019 m. Teisėjų tarybos įstatymo“ 99 straipsnį. Šiuo metu dar nėra paskelbta jokios konkrečios datos.

Kodėl tai vyksta?

Buvo teigiama, kad, norint sumažinti draudimo ir asmens sužalojimų išmokas, reikia rekomendacijų, pagal kurias išmokos Airijoje būtų prilyginamos kitose ES šalyse galiojančioms išmokoms ir užtikrintų tinkamą pusiausvyrą tarp ieškovo (nukentėjusiojo) ir atsakovo.
Draudimo bendrovių teiginiai, kad dėl apgaulingų pretenzijų padidėjo išlaidos, buvo paneigti, atsižvelgiant į tai, kad tokių atvejų skaičius yra nežymus.
Tačiau kilo daug diskusijų dėl draudimo lobistų ir žiniasklaidos spaudimo priimti Asmeninių sužalojimų gaires.
Diskusijos dėl šių naujų gairių priėmimo taip pat atkreipė dėmesį į teismų nepriklausomumą ir komentarus, siekiant išlaikyti demokratijos metu reikalingai jėgų pusiausvyrai.
Be to, buvo užduoti klausimai, ar rekomendacijos lems realų draudimo išlaidų sumažėjimą, atsižvelgiant į tai, kad kompensavimo lygis pastaraisiais metais jau ir taip mažėja, o draudimo išlaidos ir draudimo bendrovių pelnas toliau didėja.
Kai kurios draudimo bendrovės jau sukritikavo pokyčius sakydamos, kad dėl to greičiausiai nesumažės draudimo išlaidos. Tačiau turime palaukti, kol bus įgyvendintos rekomendacijos, kad galima būtų nustatyti tikrąsias jų įvedimo pasekmes.

Kas pasikeis?

Įsigaliojus naujoms gairės, 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų įstatymo 22 straipsnis iš dalies bus pakeistas, siekiant užtikrinti, kad Teismas, vertindamas žalą, atsižvelgtų į naujas rekomendacijas dėl asmens sužalojimų ir, jei nuo jų bus nukrypstama, nurodytų to priežastis prieš priimant sprendimus.
Naujosios gairės pakeis dabar galiojančią „Book of Quantum“, pagal kurią Žalos atlyginimo taryba vertina sužalojimų/traumų žalą žmogaus sveikatai ir gerovei. „Book of Quantum“ paskutinį kartą buvo atnaujinta 2016 m. Joje naudojami asmens žalos atlyginimo duomenys, siekiant įvertinti galimą kompensacijos dydį įvairioms fizinės traumos problemoms įvertinti ir atsižvelgiama į įvairius veiksnius, atliekant vertinimą.

Kaip tai paveiks jau pradėtas bylas?

Vis dar neaišku, kaip naujosios rekomendacijos veiks jas priėmus. Manoma, kad jos turės įtakos dar neperžiūrėtoms byloms.
Taip pat neaišku, ar Žalos atlyginimo tarybai jau pateiktoms, bet dar neįvertintoms byloms bus taikomos naujos gairės.
Manoma, kad naujos rekomendacijos greičiausiai neturės įtakos Žalos atlyginimo tarybos jau peržiūrėtoms byloms.
Kol kas neaišku, ar naujovės paveiks tik bendrą žalą, t. y. kompensaciją už skausmą ir kančią. Panašu, kad rekomendacijos neturės įtakos nuostatoms dėl reikalavimų atlyginti ypatingą žalą, t. y. asmenines išlaidas.
Siūloma, kad teisminė valdžia, balsavusi už gaires, savo sprendimuose į jas ir atsižvelgtų.

Kaip tai paveiks naujus atvejus?

Įsigaliojus Asmeninių sužalojimų gairėms, pateiktoms byloms bus taikomos naujos gairės. Galima teigti, kad jų įvedimas reikš, kad daugiau bylų gali patekti į žemesnių teismų jurisdikciją, o tai gali lemti ilgesnius bylų sprendimo terminus, teisminių išlaidų, o ir pačių ieškinių, padidėjimą.

Išvada

Reikalavimas dėl kompensacijų lygio mažinimo priklauso nuo padidėjusių įmokų ir suinteresuotų šalių lobizmo.
Kol kas neaišku, ar tai iš tikrųjų sumažins draudimo išlaidas.
Taip pat neaišku, kaip ieškovai bus paveikti ateityje po to, kai bus įvestos mažesnės kompensacijos ir ar jų dydis iš tikrųjų atlygins nukentėjusiesiems žalą ir išlaidas.
Šiuo metu nėra tikslios datos kada įsigalios naujos Asmeninių sužalojimų gairės.
Svarbu, kad žmonės, patyrę traumas, dabar, kaip ir anksčiau, kuo skubiau kreiptųsi dėl žalos atlyginimo į advokatus, laikytųsi advokatų patarimų ir gintų savo teises.
Straipsnis parengtas spaudai 2021 m. kovo 30 d.

Informaciją sudarė kompanija „Tracey Solicitors“, turinti 30 metų darbo patirtį Airijoje žalos atlyginimo srityje.

Jei patyrėte sužalojimus, traumas, nedvejodami susisiekite su mumis! Mūsų kompensacijų specialistai Airijoje ir užsienyje padės jums išspręsti visus su žalos atlyginimu susijusius klausimus.
Jei norite konfidencialios informacijos, skambinkite „Tracey Solicitors“ telefonu: 01 649 9900 arba rašykite el. paštu: ask@traceysolicitors.ie ir praneškite mums apie savo atvejį.
Mes taip pat konsultuojame rusų kalba. Jei jums reikia teisinės konsultacijos, susisiekite su Emilia pagalbos telefonu: 087 165 1564.

Mūsų adresas:
Tracey Solicitors
17 St. Andrew Street,
Dublin 2
Tel.: 01 6499900
Interneto svetainė: https://www.traceysolicitors.ie/

* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.