Home Aktualu Lietuvos Respublikos Ambasados Airijoje Sveikinimas Vasario 16 D. Proga

Lietuvos Respublikos Ambasados Airijoje Sveikinimas Vasario 16 D. Proga

134 views
0

Mielieji,

Vasario 16-oji – modernios Lietuvos gimimo diena, kurią mūsų Tauta šiandien mini su pasididžiavimu.

Paskelbtas Nepriklausomybės aktas tapo žinia, kad mes – Lietuva – vėl sugrįžtame į pasaulio žemėlapį ir, taikiai sugyvendami su kitomis laisvomis tautomis, norime būti laisvais ir atsakingais kūrėjais. Vasario 16-osios dokumentas skelbė, kad atstatoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė, o žodis „demokratija“ Akte paminėtas net du kartus.

Tai itin reikšminga. Kviečiu bent trumpam stabtelti, apmastyti ir su savo vaikais pasikalbėti apie šį istorijos įvykį. Žvelgdami į visą sudėtingą bei trapų kelią kurį turėjome per pastarąjį atkurto, prarasto ir vėl iškovoto valstybingumo šimtmetį įveikti, suprasime, kad Nepriklausomybės aktas yra labai svarbi Lietuvos žmonių apsisprendimo deklaracija pasauliui, o po jos seka ilgas, atsakingas ir sunkus mūsų šalies kūrimo ir išsaugojimo kelias. Puikiai žinome, kad vienos aplinkybės istorijoje būna palankesnės, kitos veikia prieš mūsų siekius, tačiau tik žmonių asmeninis atsakomybės supratimas ir apsisprendimas veikti nulemia Lietuvos išlikimą ir valstybės ateitį.

Galime pagrįstai didžiuotis, kad mūsų protėviai, seneliai ir tėvai sugebėjo Lietuvą išsaugoti ir perduoti mūsų kartai.

Lietuvą per pastarąjį šimtmetį kūrė, gynė ir puoselėjo tie kurie gyveno joje ir tie kuriems ji buvo svarbi, nors fiziškai jie ir buvo toli.

Šiandien yra lietuvių Lietuvoje ir visame pasaulyje eilė daryti tą patį ir paprašyti savo vaikų, kad jie tai tęstų.

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

Džiaukimės laisve, branginkime ją ir stiprinkime kasdieniais darbais ir siekiais! Su Valstybės atkūrimo švente!