Home Konsultacijos Ambasada atsako į Airijos lietuvių klausimus

Ambasada atsako į Airijos lietuvių klausimus

164 views
0

Airijoje mirė mano giminaitis, kurį palaidoti norėtume Lietuvoje. Ką turime daryti, kad galėtume pargabenti palaikus į Lietuvą? Ar Lietuvos ambasada Airijoje gali tuo pasirūpinti?

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Tuo rūpinasi artimieji ar jų įgaliota laidojimo paslaugų bendrovė.

Airijoje mirus Lietuvos Respublikos piliečiui reikia nustatyti, ar jis buvo apsidraudęs. Jeigu buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus reikalingus palaikų gabenimo formalumus. Jeigu Airijoje miręs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, esančią Lietuvoje ar Airijoje. Su šia bendrove sudaroma sutartis dėl palaikų pargabenimo.

Jeigu Airijoje mirusiojo artimojo palaikus ketinate parvežti į Lietuvą karste, prireikus, Lietuvos ambasada Airijoje gali išduoti leidimą parvežti palaikus į Lietuvą. Su ambasada šiuo klausimu gali susisiekti tiek mirusiojo artimieji, tiek laidojimo bendrovė.

Jeigu mirusiojo palaikai į Lietuvą gabenami urnoje, leidimo parvežti palaikus, išduoto Lietuvos ambasadoje, nereikia. Tokiu atveju artimieji turi susisiekti su mieste ar grafystėje, kur mirė Lietuvos pilietis, esančiu laidojimo biuru (angl. Funeral Directors) ir susitarti dėl palaikų kremavimo. Palaikus kremavusi įstaiga išduoda specialų sertifikatą urnai pervežti.

Jeigu mirusiojo artimieji neturi lėšų parvežti palaikus, jie gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę Lietuvoje, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs asmuo nebuvo apsidraudęs, o mirusio asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas.