Home Konsultacijos Airijos verslas: Relevant Contract Tax (RCT) (Atitinkamas sutarties mokestis (RCT))

Airijos verslas: Relevant Contract Tax (RCT) (Atitinkamas sutarties mokestis (RCT))

244 views
0

Kas yra Relevant Contract Tax (RCT)?

RCT yra taikomas mokėjimams, kuriuos generalinis rangovas atlieka subrangovui pagal tam tikrą sutartį (tai gali būti sutartis dėl darbo atlikimo arba darbo jėgos tiekimo statybos, miškininkystės ar mėsos perdirbimo pramonės šakose numatytiems darbams atlikti).

RCT taikomas ir rangovams rezidentams, ir nerezidentams.

Registruojantis šiam mokesčiui yra nustatomas jo tarifas, priklausomai nuo atliekamo darbo rūšies ir būdo.

Mokesčio tarifą 0 %, 20 % arba 35 % patvirtina rangovas, pervesdamas subrangovui galutinį mokėjimą.

Relevant Contract Tax (RCT) nuostatus reglamentuoja pajamų mokesčio ir pelno mokesčio (Relevant Contracts Tax) (Amendment) įstatymo reglamentai 2013 S.I. Nr.412 2013.

Įstatyme išskiriami pagrindiniai rangovai (tiesioginiai rangovai, sudarantys sutartis su užsakovais) ir subrangovai (atliekantys darbus pagal rangovų užsakymus).

For rate card and enquirers call 0851602896 or sales@lietuvis.ie

RCT ir pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Asmuo, tiekiantis prekes ar teikiantis paslaugas, dažniausiai sumoka PVM. Tačiau RCT atveju prekes ar paslaugas gaunantis asmuo (pirminis rangovas) PVM sumokėjimą nurodo tiesiogiai į pajamas. Generalinis rangovas PVM apskaito taip, lyg būtų suteikęs paslaugą. Tai vadinama atvirkštiniu PVM ir taikoma tik statybos pramonės subrangovams.

Subrangovai nerezidentai, teikiantys statybos paslaugas generaliniams rangovams, neprivalo registruotis PVM mokėtojais. Tačiau jie gali tai padaryti norėdami gauti kompensaciją už sumokėtą PVM.

Kaip veikia RCT?

Mokestį išskaičiuoja generalinis rangovas, atsiskaitydamas su subrangovu, nebent pagrindinis rangovas yra gavęs atitinkamą subrangovui skirtą mokėjimo kortelę (Forma RCT47). Jei užsienio subrangovas turi teisę atgauti sumokėtus mokesčius, tuomet jis gali naudoti RCTDC formą, kad gautų kreditą arba mokesčių išskaičiavimo grąžinimą.

RCT yra netaikomas tokiems specialistams, kaip architektai, matininkai (geodezininkai) ir kt.

PVM grąžinimas taikomas rangovams, užsiimantiems statybos paslaugų teikimu, kuriems taikomas RCT.

RCT ataskaitų pildymas ir pateikimas

RCT grąžinimas – tai generalinio rangovo kas mėnesį pateikiama ataskaita, kurioje nurodomas per mėnesį sumokėtų mokėjimų subrangovams grafikas ir išskaityto mokesčio suma.

Paprastai RCT suma grąžinama kaip mokesčių kreditas subrangovui (savarankiškai dirbančiam asmeniui). Atitinkamai jis savo Income TAX (Pelno mokesčio ataskaitoje) nurodo visą išrašytų sąskaitų už atliktus darbus sumą.

Kas yra generalinis rangovas?

Statybos srityje, miškininkystės/medienos ir mėsos perdirbimo pramonės generalinis rangovas yra asmuo, samdantis subrangovą, ir jis vykdo vieną iš šių veiklų:

 • užsiima verslu, susijusiu su pastatų statymu, kasimu, gamyba, perdirbimu ar medžiagų gavyba, nesvarbu, ar jos naudojamos statybose, ar ne;
 • vykdo mėsos perdirbimo veiklą;
 • užsiima miškininkystės veikla, įskaitant medienos perdirbimą (įskaitant pjovimą ir konservavimą) iš retintų ar iškirstų medžių lentpjūvėse ar kitose panašiose įmonėse;
 • yra susijęs su įmone, kuri užsiima bet kuria iš aukščiau išvardytų veiklų;
 • yra valstybinis ar tam tikros vietos valdymo organas, vykdo bendruomeninę veiklą;
 • teikia komunalines paslaugas – dujas, vandenį, elektrą. Teikia hidraulinę energiją, doko, kanalų ar geležinkelio paslaugas;
 • yra toks subrangovas, kuris visą ar dalį savo sutarties perduoda kitam subrangovui.

Kai pagrindinis rangovas samdo ką nors iš statybos, medienos ar mėsos perdirbimo pramonės, jis turi nustatyti, ar darbuotojas yra tik samdomas darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis subrangovas.

Darbuotojo kategorija priklauso nuo to, ką jis iš tikrųjų daro, kaip tai daro ir kokiomis sąlygomis jis dirba, nesvarbu, ar tai būtų rašytiniai, žodiniai ar numanomi susitarimai. Neturi jokios reikšmės tai, kaip pagrindinis rangovas ar subrangovas įvardina atliekamo darbo statusą, ar vadina tai „įdarbinimu“ ar „savarankišku darbu“.

Toliau pateiktuose sąrašuose pateikiamos pagrindinės charakteristikos, į kurias reikia atsižvelgti sprendžiant, ar darbuotojas yra tik darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis rangovas (daugiau informacijos rasite Kodekse).

Jis/ji yra darbuotojas, jei veikloje egzistuoja kai kurios arba visos iš šių, žemiau išvardintų, sąlygų:

 • yra kontroliuojamas kito asmens, kuris nurodo, kaip, kada ir kur turi būti atliktas darbas;
 • dirba nustatytą valandų skaičių arba nustatytą valandų skaičių per savaitę ar mėnesį;
 • neteikia atliekamam darbui savo medžiagų;
 • neteikia atliekamam darbui kitos įrangos, išskyrus smulkius įrankius;
 • nepatiria jokios asmeninės finansinės rizikos atliekant darbus;
 • gauna fiksuotą valandinį/savaitinį/mėnesinį atlyginimą;
 • turi teisę gauti užmokestį už viršvalandžius arba laisvą laiką;
 • turi teisę gauti ligos išmoką;
 • gauna išlaidų apmokėjimą dienpinigiams ir (arba) kelionės išlaidoms padengti;
 • tiekia tik darbo jėgą.

Informacinė medžiaga

Relevant Contracts Tax

https://www.cavanaghkelly.com/news/article/relevant-contracts-tax-rct

https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-18/18-02-01.pdf