Home Aktualu Airijos lietuvių kilnūs darbai vardan sergančių vaikų tęsiasi!!!

Airijos lietuvių kilnūs darbai vardan sergančių vaikų tęsiasi!!!

197 views
0

Nuo šių metų pradžios Airijos lietuvių dėka jau surinkta 5 900 eurų, o nuo 2014 metų – daugiau nei 100 000 eurų, kurie skirti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje.

Gegužės 19-20 d. Dubline įvyko jau trečiasis Labdaringas krepšinio turnyras, kurį organizavo “Žalgirio” Garbės klubo Airijoje ambasadorius Darijus Penčila. Turnyre dalyvavo 8 komandos iš Dublino, Šiaurės Airijos ir Monaghan. Turnyro metu buvo surinkta 2 850 eurų, kurie bus skirti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje.

Turnyrui pasibaigus

Gegužės 20 d. Airijos lietuvių bendruomenė “Mes iš Laois” Port Laoise mieste, “Allana Hair and Beauty” salone taip pat suorganizavo akciją, kad padėtų mūsų tautietei Dainorai Berzinai, gyvenančiai Airijoje, kurios irgi neaplenkė ši klastinga liga. Akcijos metu brolis ir sesuo – Dovydas ir Birutė Malinauskai – skuto galvas plikai, kad iš jų plaukų būtų padaryti perukai vėžiu sergantiems žmonėms.

Birutė
Dovydas

Esame dėkingi šiems dviems drąsiems  ir geriems jaunuoliams už jų poelgį, o taip pat visiems, kurie atėjo į saloną jų palaikyti ir paaukoti pinigėlių. Akcijos metu buvo surinkta 540 eurų, o dieną prieš tai Airijos lietuvių bendruomenė “Mes iš Laois” iškepė 270 kibinų ir surinko 500 eurų. Surinkta auka buvo perduota Dainoros Berzinos vyrui, kuris dalyvavo jaunuolių plaukų kirpimo akcijoje ir kuris prašė perduoti nuoširdžią padėką visiems Airijos lietuviams, nepalikusiems jų šeimos nelaimėje.

Auka Dainorai

Airijos lietuvių kilnūs darbai vardan sergančių vaikų tęsiasi – birželio 2 d. Dubline vyks “Kibinų savaitgalis”, kurio tikslas toks, kaip ir lig šiol vykusių labdaros akcijų – paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Kibinai bus kepami su kiauliena, vištiena ir vegetariški, vieneto kaina – 1,80 euro. Užsakymai priimami tel.: 0851182055 (Rita) arba airijoslietuviamsrupi@gmail.com. Kviečiame paragauti mūsų savanorių kepamų kibinų ir paremti mažuosius, kuriems labai reikia visų mūsų pagalbos.

Rugsėjo mėnesį “Žalgirio” Garbės klubas Airijoje organizuos “3X3” labdaringą krepšinio turnyrą, o “Baltic United” futbolo klubas taip pat surengs kasmetinį futbolo turnyrą – šiuose renginiuose paaukoti pinigėliai taip pat keliaus sergantiems vaikams.

Spalio 7 d. žvejų klubas “Iascaire feeder fshing club” organizuos jau 4-ąjį žvejų turnyrą.

Spalio 20 d. Labdaros organizacija “Airijos lietuviams rūpi”organizuoja tradicinę “Labdaros vakarienę”, o gruodžio 2 d. rengiamės nutiesti gerumo tiltą tarp Airijos ir Čikagos lietuvių ir tą pačią dieną surengti Kalėdų Senelio šventę, kurios metu rinksime lėšas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje.

Airijos lietuvių kilnūs darbai vardan onkologinėmis ligomis sergančių vaikų Lietuvoje bei mūsų tautiečių Airijoje, tęsiasi. Mūsų veikla savanoriška, nes savanorystė neatlygintina.

Kviečiame visus prisijungti prie labdaros akcijų ir padėti tiems, kuriuos negailestinga liga užklupo netikėtai ir kuriems labai reikia mūsų dėmesio, gerumo, meilės ir pagalbos.

Labdaros organizacijos “Airijos lietuviams rūpi” įkūrėja Rita Lamsargytė Mockė

Galinos Meilūnienės ir Robertos Leščikauskaitės nuotraukos