Home Naujienos Airijoje pradedama mokyklų reforma. Atsiranda naujovės Leaving Cert baigiamuosiuose egzaminuose

Airijoje pradedama mokyklų reforma. Atsiranda naujovės Leaving Cert baigiamuosiuose egzaminuose

19 views
0

Airijoje pradedama mokyklų reforma. Atsiranda naujovės Leaving Cert baigiamuosiuose egzaminuose

Visų pirma yra nustatytas maksimalus balas, kuris yra 60 % už egzaminą raštu, ir įvedami du mokomieji dalykai: „drama, kinas ir teatrologija“ ir „klimato pokyčiai ir tvarus vystymasis“.

Švietimo ministrė Norma Fouli paskelbė, jog remiantis reformos planu, egzaminai raštu bus vertinami ne daugiau kaip 60 % nuo besimokančiojo asmens pasiekimų vertinimo galutinio balo brandos atestate.

Leaving Cert reformoje yra numatytas žymus baigiamųjų egzaminų skaičiaus sumažinimas ir atsiranda mokytojų vykdomas mokinių žinių vertinimas vyresnėse klasėse. Pokyčiai turi vykti etapais ir bus įgyvendinti per keletą metų.

Nuo 2024 metų egzaminų sąraše atsiranda du nauji dalykai „drama, kinas ir teatrologija“ ir „klimato pokyčiai ir tvarus vystymasis“. Šiuos dalykus vyresniųjų klasių moksleiviai pradės mokytis nuo penktos klasės.

Nuo 2023 metų besimokantieji vidurinėje mokykloje penktųjų mokymosi metų pabaigoje turės laikyti Paper One egzaminus anglų ir airių kalbomis, o ne šeštųjų metų pabaigoje, kaip buvo iki šiol.

Planuojama, kad pokyčiai iš pradžių atsiras tik keletoje mokyklų, kuriose yra naudojamos atnaujintos mokymosi programos, ir yra fakultatyvai su chemijos, fizikos, biologijos ir verslo kursais.

Palaipsniui peržiūrint mokymosi dalykus, bus įvedami mokytojų atliekamo vertinimo komponentai, kurie bus taikomi kartu su įprastu egzaminu raštu. Pagal sudarytą planą į atestatą bus įtraukti mokytojų atlikto vertinimo rezultatai iki 40% nuo bendros balų sumos, o egzamino raštu balas sudarys 60%.

Tai yra hibridinė vertinimo sistema, kuri buvo taikoma pandeminiu laikotarpiu 2020 ir 2021 metais valstybinių egzaminų rezultatams apskaičiuoti, kuomet moksleivių pasiekimai buvo vertinami ne egzaminų metu, o pagal dėstytojų pateiktą informaciją.

Taip pat baigiamieji egzaminai žodžiu ir praktiniai muzikos užsiėmimai vyks šeštųjų mokslo metų pirmąją Velykų atostogų savaitę, kaip ir šiais metais, kol Airijos Švietimo ministerija nepaskelbė naujos mokymo programos. Tačiau buvo pažadėti pokyčiai matematikos ir užsienio kalbų dėstyme nuo 2022 metų rugsėjo besimokantiems Leaving Certificate Applied (LCA).

Nauja vertinimo sistema taip pat bus taikoma ir vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleiviams, turintiems specialiųjų poreikių. Švietimo pareigūnai ypatingą dėmesį skiria pereinamiesiems metams (Transition Year) vidurinėje mokykloje.

Yra sukurta Taryba programos realizavimui, kuri bus atsakinga už programos žingsnių vykdymo priežiūrą, iš kurių rinkinio ir yra sudaryta ši reforma.

Panašus veiksmų planas taip pat bus kuriamas ir konsultacijų procese, konsultuojantis su partneriais, taip pat mokytojais, besimokančiaisiais, mokyklų vadovais ir tėvais.

Ministrė pakvietė mokyklas dalyvauti pilotiniame programos projekte ir sukurti tinklą. Mokykloms, apsijungusioms į tinklą, bus suteikta galimybė dalyvauti atnaujinto mokymo plano pradinėje stadijoje ir taikyti naują vertinimo mechanizmą. RTE praneša, jog šioms mokykloms bus teikiama visokeriopa pagalba.