Žalos atlyginimas įvykus nelaimingam atsitikimui statybos darbo vietoje

Svarbu, kad statybvietėje būtų imtasi visų būtinų saugos priemonių, nes jų prigimtis kelia problemų saugiai dirbti kasdien.

Statybvietėse įvyksta daugiausiai nelaimingų atsitikimų, palyginus su kitomis veiklos sritimis. Darbdaviai statybos darbų vietose yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrintos darbų saugos procedūros ir būtų jų laikomasi. Jei darbdavys neužtikrino statybos darbų vietos saugumo reikalavimų, kurių pasekoje įvyko nelaimingas atsitikimas, darbdavys gali būti pripažintas atsakingu dėl tokio nelaimingo atsitikimo. Jei buvo neužtikrintos saugios statybos darbų vietos sąlygos, jūs ar jūsų šeimos narys patyrė sužalojimą, kreipkitės į mūsų advokatus pagalbos dėl žalos atlyginimo įvykus nelaimingam atsitikimui statybos vietoje ir papasakokite apie savo atvejį.

Darbdavio pareigos statybos darbų vietoje

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad statybos darbų vietoje būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų, kurie teoriškai turėtų padėti sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių statybos darbų vietose.

Pagrindiniai saugos reikalavimai darbdaviui:

Užtikrinti saugią darbo vietą visiems darbuotojams.

Užtikrinti, kad yra saugus įėjimas ir išėjimas iš statybos darbo vietos.

Užtikrinti, kad būtų atlikti saugos reikalavimai statybos vietose – apmokymai (safe pass), krovinių kėlimas rankomis – apmokymai (manual handling), atitinkamų įvairių mašinų vairuotojo pažymėjimų turėjimas, apmokymas dirbti su pavojingomis mašinomis.

Užtikrinti, kad visi aukštyje dirbantys darbuotojai būtų saugūs ir stabilūs.

Visiems darbuotojams turi bųti išduotos asmeninės apsaugos priemonės (PPE).

Tinkamai apsaugoti reikalingą darbui įrangą ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo krentančių objektų.

Nelaimingi atsitikimai statybų darbo vietose

Statybų darbo vietų darbuotojai yra priklausomi nuo daugybės įvairių darbo saugumo reikalavimų nevykdymo problemų. Dažniausiai traumos statybos darbo vietoje atsiranda keliant, transportuojant ar tvirtinant krovinius. Yra labai svarbu, kad darbuotojas laikytųsi darbų saugos instrukcijų. Statybų darbo vieta turi būti taip įrengta, kad darbuotojai, dirbantys toje vietoje išvengtų bet kokio žalos asmeniui atsiradimo. Daugiausiai pasikartojantys nelaimingi atsitikimai statybų darbo vietose:

Nepatogių krovinių kėlimas, transportavimas ir tvirtinimas.

Kritimas nuo nesaugių kopėčių, stogų ar pastolių.

Sugedusi kėlimo įranga.

Žala, atsiradusi sprogimo, gaisro ar elektros iškrovos metu.

Žala, atsiradusi pastatų ar atskirų pastato struktūrų griūties metu.

Sužalojimas krentant objektams, pvz.: įrankiams.

Žala, atsiradusi dėl pernelyg didelio triukšmo poveikio – pramoninis kurtumas.

Defektyvus pastatas

Tarkime, kad įvykus nelaimingam atsitikimui dėl pastato griūties, o nelaimingo atsitikimo priežastis buvo statybos darbų trūkumai, kas šiuo atveju yra atsakingas už nelaimingą atsitikimą?

Paprastai tai įvyksta tada, kai statybininkai jau seniai pabaigę objektą ir tampa akivaizdu, kad yra paslėptas statybos defektas. Už pastato statybą atsakingi žmonės privalo rūpintis, kad pastatas atitiktų tam tikrus reikalavimus. Todėl rangovai, architektai ir projekto inžinieriai paprastai yra atsakingi už statybos defektų remontą.

Jeigu jums buvo padaryta žala dėl bet kokio nors anksčiau paminėto sužeidimo ar bet kokio nelaimingo atsitikimo darbe, patariame jums kuo greičiau susisiekti su advokatu, jei nusprendėte pradėti žalos išieškojimo procesą.

Ieškinio senatis

Ieškinio senatis (laiko tarpas per kurį galite kreiptis dėl žalos atlyginimo), atsižvelgiant į situaciją, yra įvairi. Bet pagrindinė taisyklė – asmuo turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo įvykus nelaimingam atsitikimui per dvejus metus nuo nelaimingo atsitikimo statybos darbo vietoje įvykio.

„Tracey Solicitors” kompanija įsikūrusi Dubline turi 30 metų patirtį asmeninės žalos atlyginimo srityje. Mes klientus aptarnaujame tiek Airijoje, tiek ir užsienyje, o mūsų specialistai padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu, įvykus nelaimingam atsitikimui kelyje ar darbe.

Mes teikiame teisines konsultacijas ir rusų kalba. Jeigu jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 0873528180.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2

Tel.: 01 6499900

Tel.: 087 165 1564 – (rusų kalba)
Interneto svetainės:
https://www.traceysolicitors.ie/en/

 https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/

* Atstovaudamas ginčų bylos, advokatas negali sau reikalauti atlyginimo ar kitokio apmokėjimo kaip procentą ar dalį nuo laimėtos sumos ar kompensacijos.