Žyma: Pandemic Unemployment Payment  (PUP)

Vyriausybė sprendžia galvosūkį: Ką toliau daryti su Pandemic Unemployment Payment  (PUP)?

Pasak Vyriausybės pranešimo, nemažos dalies žmonių, dabar gaunančių 350 eurų Pandemic Unemployment Payment  (PUP) atlyginimas buvo mažesnis nei 300 eurų per savaitę. Verslo departamento parengtoje ataskaitoje atsispindi susirūpinimas dėl to, kad 38 procentai žmonių, dabar gaunančių 350 eurų PUP, anksčiau uždirbo mažiau nei 300 eurų per savaitę. “Kadangi beveik 600 000