Žyma: Kenija

Misija Afrikos vaikams

Šiais metais birželio mėnesį buvome nuvykę į Afriką. Iš Airijos ir Lietuvos vežėme labdaros Kenijos kaimo vaikams. Didesnė dalis jų – našlaičiai, bet taip pat ir kiti dėmesio ir artimųjų stokojantys vaikai susirinkdavo kiekvieną savaitgalį į netoli nuo Oyugis esantį kaimelio vienkiemį, kur gyvena ir našlaičiams patarnauja vietinė krikščionių šeima.