Žyma: kalėjimai

Beveik pusė Airijos kalėjimuose kalinčių moterų nuo opioidų priklausomybės gydomos metadonu

Beveik pusė Airijos kalėjimuose kalinčių moterų gydomos metadonu nuo opioidų priklausomybės. Nauji duomenys rodo, kad 46,3 proc. „Dóchas Centre”, Mountjoy, moterų kalėjime kalinčių moterų praėjusio mėnesio pabaigoje buvo paskirtas gydymas metadonu. Kaliniams, pranešusiems apie opiatų vartojimą ir gavusiems opioidų tyrimo rezultatus, siūlomas metadonas kaip medicininės pagalbos priemonė, kuri yra yra detoksikacijos

Kaliniai maitinami geriau nei juos prižiūrintys kareiviai

Šalies aukščiausio saugumo kalėjime kalintys kaliniai maitinami geriau nei juos saugantys kariai. Armijos kareiviams (vyrams ir moterims) Portlaoise kalėjime, Laois apskrityje, maistui per dieną skiriama 4,20 eurų, tačiau valstybė 50 proc. daugiau lėšų skiria sunkius nusikaltimus padariusiems kaliniams. Nauji duomenys rodo, per dieną vidutiniškai vienam kaliniui maistui skiriama 6,46 eurų.

Airijos kalėjimai perpildyti- kaliniams trūksta lovų

Per pastaruosius tris mėnesius Airijos kalėjimuose 3 438 kaliniai buvo priversti miegoti ant čiužinių, patiestų ant grindų. Blogiausia padėtis yra Limerick kalėjime – ten lapkričio-sausio mėnesiais 1 162 kaliniai neturėjo lovų, iš jų 404 moterys.  Šiek tiek geresnė padėtis yra Cloverhill – ten 900 kalinių miegojo ant čiužinių, Midland kalėjime

Pernai Airijos kalėjimuose gimė trys naujagimiai

2018 metais Airijos kalėjimuose gimė trys naujagimiai, o nuo 2013 m. kalėjimuose gimė 15 vaikų. Pagal Airijos kalėjimų tarnybos ( Irish Prison Service – IPS) pateiktus duomenis, 2017 m. ir 2016 m. kalėjimuose gimė po tris vaikus, 2015 m. gimė tik vienas vaikelis, 2014 m. vėl trys ir 2013 m.