Žyma: E.Meilūnas

Egidijus Meilūnas: Dėkoju visiems tautiečiams, kurie savo iniciatyvomis ir darbais prisideda prie Airijos ir Lietuvos bendradarbiavimo

 – J. E., gerbiamas Ambasadoriau, stovint ant Senųjų ir Naujųjų metų slenksčio, dauguma žmonių linkę atsigręžti atgal ir apžvelgti tai, ką nuveikė, ko nepadarė ir ką planuoja nuveikti ateinančiais metais. Kokie 2019-ieji buvo Jums ir kokius darbus, projektus esate numatęs 2020-iesiems? – Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti, kad 2019-aisiais stiprėjo ir gilėjo

Sveikinimas Airijos lietuviams

Mieli tautiečiai, Baigiasi 2019 metai,  artėja šv. Kalėdos ir nauji, 2020 -ieji.  Tai – gera proga įvertinti kas buvo nuveikta ir pažvelgti į ateitį. Šie metai buvo Pasaulio lietuvių metai, tad labai džiugu, kad jūsų dėka ir toliau Airijoje buvo puoselėjama lietuvybė, steigėsi naujos lituanistinės mokyklos, įvairiuose Airijos kampeliuose plevėsavo