Žyma: ambasadorius

Egidijus Meilūnas: Dėkoju visiems tautiečiams, kurie savo iniciatyvomis ir darbais prisideda prie Airijos ir Lietuvos bendradarbiavimo

 – J. E., gerbiamas Ambasadoriau, stovint ant Senųjų ir Naujųjų metų slenksčio, dauguma žmonių linkę atsigręžti atgal ir apžvelgti tai, ką nuveikė, ko nepadarė ir ką planuoja nuveikti ateinančiais metais. Kokie 2019-ieji buvo Jums ir kokius darbus, projektus esate numatęs 2020-iesiems? – Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti, kad 2019-aisiais stiprėjo ir gilėjo

Sveikinimas Airijos lietuviams

Mieli tautiečiai, Baigiasi 2019 metai,  artėja šv. Kalėdos ir nauji, 2020 -ieji.  Tai – gera proga įvertinti kas buvo nuveikta ir pažvelgti į ateitį. Šie metai buvo Pasaulio lietuvių metai, tad labai džiugu, kad jūsų dėka ir toliau Airijoje buvo puoselėjama lietuvybė, steigėsi naujos lituanistinės mokyklos, įvairiuose Airijos kampeliuose plevėsavo

Ambasadorius Egidijus Meilūnas: džiaugiuosi intensyvėjančiu Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimu ir didžiuojuos lietuvių bendruomenės veikla, garsinant Lietuvą

„Baigiantis metams norėčiau pirmiausia padėkoti tautiečiams Airijoje už aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę ir pristatant Lietuvą Airijoje. Nuoširdžiai dėkoju  “Lietuvio” kolektyvui už lietuvių bendruomenės veiklos bei Lietuvos-Airijos bendradarbiavimo pristatymą kiekviename numeryje, už išskirtinį dėmesį svarbiausiai temai – švietimui, lituanistinių mokyklų veiklai. Linkiu visiems tautiečiams labai gražių, jaukių ir stebuklingų artėjančių šv.

Kaunas pradeda partnerystę su Airijos švietimo ir mokslo specialistais

Lietuvoje su oficialiu vizitu viešėjęs Airijos prezidentas Michaelis D. Higginsas pažymėjo naujo reikšmingo bendradarbiavimo pradžią su Kauno miestu ir visa Lietuva. Per iškilmingą priėmimą Kauno rotušėje pasirašyti trys susitarimai mokslo ir švietimo srityje. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas oficialiu susitarimu pradeda bendradarbiavimą su Airijos nacionaliniu universitetu. Tuo metu Kauno pedagogų kvalifikacijos