Žyma: 500-asis numeris

Laikraščio “Lietuvis” – 500 numeris!

Egidijus Meilūnas   “Nuoširdžiai sveikinu Airijos lietuvių laikraščio “Lietuvis” kolektyvą ir skaitytojus su jubiliejiniu, 500 -uoju numeriu! Penkioliktus metus skaičiuojantis laikraštis tapo neatsiejama šioje šalyje gyvenančių lietuvių bendruomenės dalimi, įdomiu leidiniu ir vertingu informacijos šaltiniu. “Lietuvis” nušviečia pagrindinius įvykius Lietuvoje ir Airijoje, išsamiai pristato lietuvių bendruomenės veiklą, rūpesčius ir džiaugsmus, kalbina iškilius bendruomenės