SVARBU:Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje dauguma konsulinių paslaugų piliečiams bus teikiamos tik iš anksto užsiregistravus

Lietuvos Respublikos ambasada Dubline informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-119 dėl konsulinių funkcijų organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje keičiasi piliečių registracijos ambasados teikiamos konsulinėms paslaugoms tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tik iš anksto užsiregistravę per elektroninę lankytojų išankstinės registracijos sistemą KONSREG arba telefonu piliečiai galės gauti šias konsulines paslaugas:

 • Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas (išskyrus nelaimės atvejus);
 • Paso, asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas (suaugusiam, vaikui);
 • Paso, asmens tapatybės kortelės keitimas po santuokos/ištuokos;
 • Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą ir pirmojo paso, asmens tapatybės kortelės išdavimas;
 • Civilinė metrikacija: gimimo, santuokos, ištuokos įtraukimas į apskaitą (be paso/asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo);
 • Vardo, pavardės, tautybės keitimas;
 • Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas;
 • Įgaliojimo surašymas, patvirtinimas;
 • Kitų notarinių veiksmų atlikimas (pareiškimų, sutikimų surašymas ir patvirtinimas, asmens parašo tikrumo paliudijimas, dokumento nuorašo tikrumo paliudijimas ir kt.);
 • Konsulinių pažymų išdavimas (dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos, teistumo ir kt.);
 • Vizų išdavimas.