Sužeidimų įvertinimo tarybos sandara: Kaip dirba taryba

Visi asmeninių sužeidimų ieškiniai įvykę dėl darbdavio aplaidumo/kaltės, auto įvykiuose ar viešosios atsakomybės ieškiniai turi būti išnagrinėti Sužeidimų įvertinimo tarybos (Injuries Assessment Board) prieš teismo procesą. Tačiau, jei byla iškelta dėl medicininio aplaidumo, konstitucinio ar Europos žmogaus teisių pažeidimo ar yra psichologinio (smurto) sužalojimo byla, taryba dažniausiai iškart perleis ją nagrinėti teismui. Sužeidimų įvertinimo tarybos pareiga yra nagrinėti ieškinius, kur buvo prisiimta atsakomybė ir tereikia įvertinti rekomenduojamos kompensacijos sumą.

Nors paraiškos Sužeidimų įvertinimo tarybai gali būti pateiktos be advokato pagalbos, daugiau nei 90 proc.  paraiškų yra pateikiamos advokatų. Taryba teikia nepriklausomą sužeidimų įvertinimą. Tai gali būti padaryta gavus atsakingo asmens/šalies leidimą arba bus perleista nagrinėti teismui, jei atsakovas atsisako, kad ieškinį nagrinėtų Sužeidimų įvertinimo taryba. Tokiu atveju taryba turi informuoti nukentėjusį asmenį, kad byla sulauks reikiamo dėmesio.

Taryba įvertina sužeidimo rimtumą naudodamasi pateiktomis medicininėmis ataskaitomis ir pateikta paraiška.  Kompensacija įvertinama pagal turimus dokumentus. Kai taryba pateikia sprendimą, ieškovas turi 28 dienas, kad sutiktų su sprendimu arba jį atmestų. Jei sprendimas atmetamas arba išvis neatsakoma į laišką su sprendimu, byla siunčiama teismui.

Atsakovas turi 21 dieną, kad priimtų šį sprendimą. Neatsakymas į sprendimą yra traktuojamas kaip pasiūlymo priėmimas.

Kai abi šalys sutinka su žalos atlyginimo pasiūlymu, Sužeidimų įvertinimo taryba išleidžia įsakymą dėl žalos atlyginimo, kuris yra teisiškai įpareigojantis dokumentas.

Sužeidimų įvertinimo taryba nepadengia išlaidų ir ieškovas turi jas pats apmokėti iš gautos kompensacijos. Jei ieškovas kreipiasi į teismą ir siūloma suma yra mažesnė, nei tarybos siūlyta suma, tada jo/jos išlaidos nebus padengtos.

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.
6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W, DX 154004, Dublin
Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašau
paskambinti man tel.: 0862179620 arba
parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje https://griffinsolicitors.ie/lt/
https://www.facebook.com/GriffinSolicitors/

Parašykite komentarą