Streikui ruošiasi Airijos mokytojai

Kitą mėnesį Airijos mokytojai nusprendė balsuoti dėl streiko, nes mokytojų, įdarbintų iki ir po 2011 m. atlyginimai vis dar skiriasi. Airijos mokytojų sąjunga (Teachers’ Union of Ireland – TUI) sako, kad dauguma mokytojų dėl nevienodų atlyginimų jaučiasi diskriminuojami ir todėl nuo rugsėjo vidurio iki spalio pradžios 18 000 mokytojų, sąjungos narių, balsuos dėl galimo streiko.

Mokytojų sąjungos prezidentas Seamus Lahart sako, kad nedidelė pažanga jau padaryta, siekiant užkirsti kelią diskriminacijai darbo užmokesčio srityje, tačiau procesas dar nėra baigtas.

Pasak sąjungos vadovo, pirmaisiais įdarbinimo metais vis dar atsiranda didelių darbo užmokesčio skirtumų tarp tų, kurie buvo įdarbinti prieš ir po 2011 m. Naujai įdarbinti vidurinių mokyklų mokytojai per pirmuosius 10 savo karjeros metų gauna 10 proc. mažesnį atlyginimą, nei būtų turėję gauti prieš įgyvendinant priemones, kurių buvo imtasi ištikus finansinei krizei. „Ši dviejų pakopų darbo užmokesčio tvarka yra ciniška, žalinga, diskriminuojanti ir neteisinga, kai už tą patį darbą mokytojams mokamas skirtingas atlyginimas, – sako jis. – Mes neieškome lengvatų mokytojams – mes tiesiog siekiame, kad visiems mokytojams už tą patį darbą būtų mokami vienodi atlyginimai”.

Parengta pagal  https://www.thejournal.ie/tui-teachers-strike-ballot-4785476-Aug2019/ informaciją