Nelaimingas atsitikimas fermoje, žemės ūkyje

Nemažai mūsų tautiečių dirba fermose, ūkiuose ar žemės ūkio įmonėse.

Nelaimingi atsitikimai šioje veiklos srityje atsitinka gana dažnai, tačiau kaip ir bet kurioje kitoje darbo vietoje, darbdavys pirmiausiai turi imtis tam tikrų veiksmų, kad užtikrintų saugumą. O jeigu visgi su jumis atsitiko nelaimingas atsitikimas, jums visada pagelbės „Tracey Solicitor“ specialistai, kurie padės gauti kompensaciją už patirtą žalą.
Atsižvelgiant į gamybos ypatumus, nelaimingų atsitikimų, patirtų dirbant ūkyje, padaryta žala gali būti labai didelė ir ji ilgą laiką gali turėti įtakos aukos sveikatai.
Dažniausiai kaimo vietovėse pasitaikančių nelaimingų atsitikimų tipai:
Paslydimai ir kritimai;
Traumos, kurias padaro galvijai;
Sužalojimai, kuriuos sukelia mechanizmai;
Traumos, gautos krentant nuo objektų;
Traumos,atliekant krovimo darbus;
Traumos, gautos dirbant su keltuvais ir siloso bokštuose.
 Nelaimingų atsitikimų priežastys
Nelaimingi atsitikimai ūkiuose gali įvykti dėl šių priežasčių:
Nepakankamas žemės ūkio darbuotojų apmokymas;
Pavojinga darbo aplinka;
Bloga transporto organizacija;
Įspėjamųjų ženklų ir pranešimų apie ūkio įrangą nebuvimas;
Sugadinta ar netinkama naudojimui žemės ūkio įranga.
Veiksmai, kuriuos turite padaryti, patyrę traumą ar sužalojimą
Jeigu esate sužeistas dėl nelaimingo atsitikimo ūkyje, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbdaviui.

Labai svarbu, kad apie įvykį kuo skubiau praneštumėte savo darbdaviui. Ūkio savininkas turi turėti knygą/žurnalą, kur turėtų būti registruojamas kiekvienas nelaimingo atsitikimo atvejis. Pasakykite darbdaviui kur ir kokiomis aplinkybėmis įvyko nelaimingas atsitikimas. Būtinai paprašykite nelaimingo atsitikimo įrašo kopijos – tai gali būti popierinis ar skaitmeninis variantas.

  1. Surinkite visą informaciją apie nelaimingą atsitikimą

Parenkite išsamią informaciją apie incidentą – tiksliai užregistruokite tai, kas atsitiko;
Asmens, kuriam dalyvaujant jūs pranešėte apie incidentą, vardas, pavardė ir pateikte pilną incidento aprašymą;
Visų nelaimingo atsitikimo liudytojų vardai ir telefonai;
Nufotografuokite incidento vietą ir sužeidimus, kuriuos patyrėte.

  1. Pasitarkite su advokatu

Jeigu ketinate pateikti ieškinį dėl nelaimingo atsitikimo, patariame pasitarti su advokatu. Pirmasis žingsnis bus pretenzijos parengimas „Traumų tarnyboje (Injuries Board). „Tracey Solicitors“ advokatas padės jums rengiant paraišką/pretenziją ir vėliau, iki gausite išmoką. Paraiška/pretenzija turi būti parengta teisingai, tada galėsite judėti į priekį ir nesusidursite su nereikalingais vėlavimais.
Svarbu pateikti visas išlaidas, kurias patyrėte. Be to, turite išlaikyti medicininių ataskaitų kopijas, nes jos bus reikalingos pateikus ieškinį.
Bylos sprendimas
Jeigu nuspręsite pradėti ieškininį procesą, galite gauti žalos atlyginimo kompensaciją ir kompensaciją už papildomas išlaidas.
Kompensacijos:
Bendroji žala: ne finansinė žala, tokia kaip skausmas, kančia ir (arba) fiziniai ir emociniai sužalojimai po incidento.
Speciali žala: finansinės išlaidos, patirtos dėl sužalojimo. Pavyzdžiui, prarandamas uždarbis, nelaimingų atsitikimų ir psichikos gydymo sąskaitos, transporto išlaidos, pavyzdžiui, kelionės į ligoninę ir iš jos.
Apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų ūkiuose žalos atlyginimą, taip pat patirtas išlaidas, atsižvelgiama į:
Kaip trauma paveikė jūsų gyvenimo kokybę?
Kokius nuostolius patyrėte dėl negalios?
Kokias pajamas jūs prarasite dėl traumos ateityje?
Kokios išlaidos atsirado dėl nelaimingo atsitikimo patirtos psichologinės traumos ir kokios medicininės išlaidos yra reikalingos reabilitacijos metu?
Kokios ne medicinos išlaidos atsirado dėl nelaimingo atsitikimo (pvz., kelionės išlaidos ligoninėje, dienpinigiai ir kt.).
Informaciją parengė „Tracey Solicitors” kompanija, įsikūrusi Dubline ir turinti 30 metų patirtį asmeninės žalos atlyginimo srityje. Mes klientus aptarnaujame tiek Airijoje, tiek ir užsienyje, o mūsų specialistai padės išspręsti visus klausimus, susijusius su žalos atlyginimu, įvykus nelaimingam atsitikimui kelyje ar darbe.
Mes teikiame teisines konsultacijas ir rusų kalba. Jeigu jums reikia teisinės pagalbos, susisiekite su Emilia tel.: 087 165 1564.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2

Tel.: 01 6499900
Interneto svetainės: https://www.traceysolicitors.ie/en/
 https://www.traceysolicitors.ie/en/multilingual-legal-services/russian/
* Ginčytinoje byloje advokatas gali neskaičiuoti mokesčių ar kitų apmokėjimų, tokių kaip apdovanojimo ar atskaitymo procentinę dalį ar nustatytą susitarimu dalį, nuo žalos išieškojimo dydžio.