Naujos grįžimo į darbovietę taisyklės 

Airijoje rengiantis palengvinti karantino sąlygas, Verslo, įmonių ir inovacijų deprtamentas kartu su Sveikatos apsaugos departamentu parengė grįžimo į darbo vietas taisykles darbdaviams ir darbuotojams (COVID-19 Specific National Protocol for Employers Workers).  Ateityje šis dokumentas gali būti papildytas rekomendacijomis, skirtomis darbdaviams ir darbuotojams.

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, darbdaviai ir darbuotojai turės:

 •  Darbdaviai, prieš darbuotojams grįžtant į darbovietes, turės užtikrinti, kad darbuotojai atsakytų į specialų klausimyną ir patvirtintų, kad jie nejaučia Covid-19 simptomų. Darbuotojai taip pat privalės informuoti ar yra bendravę su asmeniu, kuriems pasireiškė Covid-19 simptomai.
 •  Darbuotojai taip pat turės išklausyti įvadinius mokymus apie svarbiausius visuomenės sveikatos patarimus.
 •  Kiekvienoje darbovietėje turės būti paskirtas bent vienas darbuotojų atstovas, kuris bendraus tiesiogiai su darbdaviu, kad užtikrintų griežtą taisyklių ir priemonių laikymąsi.
 •  Rankų paspaudimai darbovietėje bus uždrausti, o temperatūros matavimas bus atliekamas vadovaujantis visuomenės sveikatos gairėmis. Taip pat darbuotojams nebus leista dalintis rašikliais, bendrojo naudojimo indais ir kt.
 •  Asmenims, kurie pagal amžių patenka į rizikos grupes, turi būti teikiama pirmenybė dirbti iš namų, jei tai įmanoma.
 •  Darbuotojai bus suskirstyti į mažas grupes, kurios nuolat dirba ir daro pertraukas kartu. Jie turi riboti bendravimą su kitais kolegomis, o visi darbuotojai turėtų būti skatinami likti dirbti namuose (jei tai įmanoma).
 •  Valgyklos turi būti uždarytos, nebent yra visos sąlygos laikytis socialinio atokumo principo ir kontroliuoti pietų pertraukas.
 •  Jei darbovietėje nėra sąlygų atskirti darbuotojų dviejų metrų atstumu (socialinio atokumo principas), pvz. gamybos linijose, turėtų būti imamasi alternatyvių priemonių, tokių kaip plastikinių veido apsaugų naudojimas ir kt.
 •  Taisyklėse taip pat pabrėžiama, kad darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir apsaugine apranga, atsižvelgdami į nustatytą „Covid-19“ poveikio riziką ir vadovaudamiesi visuomenės sveikatos gairėmis.
 •  Airijos Sveikatos saugos tarnyba (HSA) galės uždaryti darbo vietas, kurios neatitinka naujų higienos protokolo reikalavimų, perspėjo ministrė Heather Humphreys.
 •  „Esant poreikiui, Airijos Sveikatos saugos tarnybos inspektoriai galės imtis tinkamų kontrolės veiksmų pagal 2005 m. Sveikatos saugos ir gerovės darbovietėje įstatymą“, – teigė H. Humphreys.
  Tai reiškia, kad tuo atveju, jei įmonė nesilaiko protokole nurodytų reikalavimų bei nepaiso visuomenės sveikatos gairių, darbovietė galės būti uždaryta.
 •  H. Humphreys teigė, kad verslas turėtų pasinaudoti dabartinėmis vyriausybės dotacijomis įvardintoms priemonėms įgyvendinti. Taip pat ministrė pabrėžė, kad svarbu išlaikyti sveiko proto principą laikantis bet kokių apribojimų. Ministrė teigė, kad protokolas yra „gyvas dokumentas (kintant Nacionalinės visuomenės sveikatos ekstremalių situacijų komisijos patarimams, priemonės taip pat bus proporcingai keičiamos).

Pagal šį planą Sveikatos apsaugos tarnyba gali nurodyti įmonėms nutraukti veiklą, jei jos nesilaiko minėtų taisyklių.

Pilną COVID-19 Specific National Protocol for Employers Workers tekstą anglų kalba rasite čia: https://dbei.gov.ie/en/Publications/Return-to-Work-Safely-Protocol.html?fbclid=IwAR3pWDvSFmZ3nH5RymiWtKf20QSJ0woEG9-vEoKo0oJk-bbamPkgt3mHRzg

 

 

Parašykite komentarą