Mano nuomojamo namo šeimininkas nori parduoti namą, kuriame gyvenu. Kokios yra mano teisės?

Paaiškinsime kokias teises jūs turite ir kokiu pagrindu šeimininkas gali nutraukti jūsų nuomos sutartį. Tai priklausys nuo to, kiek ilgai jūs gyvenote nuomojamame name.

Jei nuomojatės namą ilgiau nei 6 mėnesius, bet daugiau nei ketverius metus, šeimininkas gali nutraukti jūsų nuomos sutartį, jei jis nori parduoti namą per ateinančius 3 mėnesius. Jei nuomojatės namą mažiau nei šešis mėnesius, šeimininkas gali nutraukti jūsų sutartį nesvarbu ar jis ruošiasi parduoti namą, ar ne, bet privalo jums pranešti prieš 28 dienas. Minimalūs pranešimo periodai yra nustatyti žemiau:

Pranešimo periodai:-

Prieš kiek laiko jums turi pranešti apie nuomos nutraukimą nurodyta lentelėje:

Nuomojimo periodasŠeimininkas privalo pranešti prieš:
Mažiau nei 6 mėnesius4 savaites (28 dienas)
Nuo 6 mėnesių iki 1 metų5 savaites (35 dienas)
Nuo 1 iki 2 metų6 savaites (42 dienas)
Nuo 2 iki 3 metų8 savaites (56 dienas)
Nuo 3 iki 4 metų12 savaičių (84 dienas)
4 metus ar daugiau16 savaičių (112 dienų)

 

Šeimininkai ir nuomininkai gali susitarti dėl trumpesnio negu minimalus pranešimo periodo (kaip nurodyta viršuje), bet tai gali būti padaryti tiktai tada, kai nusprendžiama nutraukti nuomos sutartį. Yra nelegalu susitarti dėl trumpesnio pranešimo termino dėl nuomos nutraukimo prieš pasirašant sutartį.
62-oji sekcija iš Gyvenamosios Vietos Nuomojimo Akto (Residential Tenancy Act 2004) nustato pranešimo apie nuomos pabaigą reikalavimus. Kad pranešimas būtų laikomas galiojančiu, jis turi būti:
• Parašytas raštu
• Pasirašytas šeimininko (ar įgalioto agento)
• Nurodyti nuomos pabaigos datą
• Nurodyti, kad pasibaigus nuomai jūs turite dar 24 valandas išsikraustyti iš patalpos
• Nurodyti pranešimo datą
• Nurodyti nuomos nutraukimo priežastį (jei nuomojimas tęsėsi daugiau nei 6 mėnesius)
• Nurodyti, kad visos problemos susiję su pranešimu turi būti perduotos Privačiai Gyvenamosios Vietos Nuomojimo Tarybai (PRTB)
Jei jūsų šeimininkas/šeimininkė pakeis spynas ar fiziškai jus iškraustys, jūs galite paduoti jį/ją į teismą. Taip priverstumėte jį/ją įleisti jus į namą arba galite paprašyti Gyvenamosios Vietos Nuomojimo Tarybos, kad tai padarytų už jus. Taip pat, jei jūsų šeimininkas atjungs vandens, dujų ar elektros tiekimą, jūs galėtumėte imtis teisinių veiksmų, kad būtų atstatytas šių paslaugų tiekimas. Bet kuriuo atveju prieš imdamiesi veiksmų turėtumėte pasikonsultuoti su teisininkais. Jūsų šeimininkas negali išnešti jūsų daiktų iš jūsų nuomojamo namo ar buto, kol jūsų nuoma dar tęsiasi (bet, kai nuomojimas pasibaigė, pagal įstatymą šeimininkas neprivalo laikyti ar prižiūrėti jūsų daiktus).

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.
6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W, DX 154004, Dublin
Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašau
paskambinti man tel.: 0862179620 arba
parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje https://griffinsolicitors.ie/lt/
https://www.facebook.com/GriffinSolicitors/

Parašykite komentarą