Lietuvos ambasados Dubline informacija: Vaiko registravimas Lietuvoje

Noriu paklausti dėl neseniai gimusio vaiko registravimo Lietuvoje. Kada ir kokius dokumentus turėtume pristatyti į ambasadą, kiek tai kainuoja ir per kiek laiko sutvarkomi dokumentai, kad galėtume keliauti į Lietuvą su vaiku?

Dokumentus dėl vaiko gimimo apskaitymo Lietuvoje ir paso išdavimo galite pateikti arba tiesiogiai civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje, arba per Lietuvos ambasadą Dubline.

Ambasadoje prašymą ir kitus vaiko gimimui apskaityti ir pasui išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų. Kreipiantis dėl paso išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, vaiko į ambasadą atsivežti nereikia.

Gimimo apskaitymui ir paso išdavimui pateikiami šie dokumentai: prašymas išduoti pasą (pildomas ambasadoje), vieno iš vaiko tėvų, pateikiančio prašymą išduoti pasą vaikui, pasas arba asmens tapatybės kortelė, 2 kokybiškos vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (nuotraukų pavyzdžius galite rasti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje), vieno iš tėvų, pateikiančio prašymą išduoti pasą vaikui, prašymas apskaityti vaiko gimimą, Airijoje išduotas gimimo liudijimas ir jo vertimas į lietuvių kalbą, kito iš vaiko tėvų pasas ar asmens tapatybės kortelė (jeigu nėra kito iš vaiko tėvų paso, pateikiamas kitas turimas dokumentas su asmens duomenimis ir nuotrauka arba laisvos formos rašytinis paaiškinimas, kodėl tokio dokumento pateikti negalima), užsienio valstybės pasas, jeigu vaikas jau įgijo kitos valstybės pilietybę.

Dokumentus pateikiant per ambasadą, vaiko gimimo apskaitymas ir paso išdavimas užtrunka apie du mėnesius. Jeigu vaiko asmens dokumentas reikalingas greičiau, užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, per kelias darbo dienas ambasada gali išduoti Asmens grįžimo pažymėjimą (AGP) kelionei į Lietuvą. Nuvykus į Lietuvą, ten galima apskaityti vaiko gimimą ir gauti Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę per trumpesnį laiką.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. AGP išdavimui pateikiamų dokumentų ir pildytinų formų rinkinį galima rasti Lietuvos ambasados Airijoje interneto puslapyje.

 

Parašykite komentarą