Kelto operatorius išgelbėjo vairuotoją, automobiliui įkritus į vandenį

Sekmadienį apie 10.20 val. Howth Harbour, Dubline, į vandenį prieplaukoje įkritus automobiliui, .42-ejų metų keltų operatorius Mark Doyle greitai susiorientavęs, spėjo iš automobilio, iki jam nuskęstant, ištraukti apie penkiasdešimties metų vairuotoją.

„Aš iš karto puoliau prie savo valties ir kartu su prieplaukos konstebliu nuplaukėme prie plūduriuojančio automobilio, šaukdami vairuotojui, kad jis liptų į valtį. Vairuotojas atrodė be sąmonės, bet paskui nuo šauksmų atsipeikėjo. Mes jam liepėme nuleisti langą ir įkėlėme jį į valtį“, – pasakojo jis.

Du vyrai padėjo vairuotojui sulaukti greitosios pagalbos. Vairuotojas buvo sąmoningas, galėjo vaikščioti, tik iki juosmens buvo sušlapęs. Mark Doyle keltuose dirba nuo devynerių metų amžiaus, tačiau sakė, kad dar niekada nematė tokio dramatiško incidento.

Parengta pagal https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/ferry-operator-saves-mans-life-13884767