Įtarus korupcija, suimti trys Garda pareigūnai

Įtarus korupcija, suimti: Garda vyresnysis inspektorius, inspektorius ir pareigūnas. Pareigūnai buvo sulaikyti operacijos metu, kuriai vadovavo Garda komisaro pavaduotojas, dalyvaujant Garda nacionaliniam baudžiamojo tyrimo biurui (Garda National Bureau of Criminal Investigation – GNBCI) ir Garda nacionaliniam narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo biurui (Garda National Drugs & Organised Crime Bureau – GNDOCB).

Ketvirtadienio rytą operacijos metu taip pat buvo atliktos kratos keletoje patalpų.

Garda vyresnysis inspektorius buvo suimtas, įtarus 2005 m. Garda Síochána akto 62 skirsnio nuostatų pažeidimą – skirsnis susijęs su informacijos, gautos vykdant pareigas, atskleidimu.

Garda inspektorius buvo suimtas, įtarus 1977-84 m. Įstatymo dėl piktnaudžiavimo narkotikais nuostatų pažeidimą.

Garda pareigūnas buvo sulaikytas už bendrininkavimą, atskleidžiant bylų tyrimų eigą.

Garda komisaro pavaduotojas patvirtino, kad iš tikrųjų sulaikyti trys pareigūnai, vyksta jų neteisėtų veiksmų tyrimas ir apklausa. „Garda Síochána įsipareigoja tirti visus įtariamus neteisėtus veiksmus ir korupcijos atvejus, susijusius su Garda darbuotojais ir pasirengusi bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis agentūromis”, – sakė jis.

Kol vyksta tyrimas, daugiau informacijos neteikiama.

Parengta pagal https://www.rte.ie/news/crime/2019/0516/1049802-garda-arrests/ informaciją