Duomenų apsauga Airijoje ir jūsų teisės

Kokias duomenų apsaugojimo teises turiu Airijoje? Kaip galiu patikrinti savo duomenis ir sužinoti, kas gali peržiūrėti informaciją apie mane?

Pagal Konstituciją duomenų apsauga yra kiekvieno teisė į privatumo užtikrinimą. Kai suteikiate duomenis apie save organizacijai ar privačiam asmeniui, jie privalo saugoti šią informaciją ir naudoti ją tik privačiai – jie yra vadinami duomenų kontrolieriais.

Pagal Airijos įstatymus jūs turite teisę sužinoti informaciją apie save, kaupiamą kompiuteryje, popieriuje ar kituose šaltiniuose, kuriuose yra nuotraukos ar video įrašai apie jus arba jūsų balso įrašai. Teisės: leidimas naudoti jūsų duomenis atsižvelgiant į nuostatus, informacija apie jūsų duomenis ir ir priėjimas prie tų duomenų, žinojimas ar jūsų duomenys yra laikomi, galimybė pakeisti ar ištrinti savo duomenis, galimybė nebeleisti naudoti savo duomenų, ištrinti savo duomenis iš tiesioginio prekybos sąrašo, laisvė dėl savarankiško sprendimų priėmimo ir galimybė atsisakyti tiesioginių prekybos skambučių ar laiškų.

Jūs galite paprašyti, kad duomenų kontrolierius nenaudotų jūsų duomenų, jei manote, kad gali kiti kokių nors rūpesčių ar problemų. Tačiau tai negalioja, jei jau pasirašėte sutikimą, kad jūsų duomenys būtų naudojami ir jeigu jie reikalingi, kaip nurodyta kontrakto sąlygose, elektroniniams arba teisiniams tikslams. Jūs galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginiams marketingo tikslams, jei duomenys buvo paimti iš elektroninio registro ar viešosios informacijos šaltinio.

Jūs galite paprašyti, kad jums būtų suteikta informacija apie jūsų duomenis. Turėtumėte nusiųsti laišką arba el. laišką duomenų kontrolieriui, kuris turi jūsų duomenis ir paprašyti duomenų kopijos. Duomenys turėtų būti lengvai suprantami. Jie turėtų jums būti pateikti per 40 dienų. Jei jūsų paprašys kokių papildomų duomenų, kurie padės jus atpažinti ir suprasti kokių duomenų jums reikia, turėtumėte juos suteikti.

Jei turite kokių klausimų ar abejonių, susisiekite su advokatu, kuris galės plačiau apie tai papasakoti.

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.
6 Cypress Park, Templeogue, Dublin 6W, DX 154004, Dublin
Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašau
paskambinti man tel.: 0862179620 arba
parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje https://griffinsolicitors.ie/lt/
https://www.facebook.com/GriffinSolicitors/