Kategorija: Tikėjimas

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą  keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas (Lk 4, 1-2)

Gavėnios metą pradėjome Pelenų Trečiadieniu, kaip gyvu ženklu ir simboliu žmogaus būties trapumo ir nuodėmingumo, kuris suvaldomas tik atgaila, pasninku ir malda. Todėl neatsitiktinai pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija pasakoja apie mūsų Išganytojo gundymą dykumoje lengva duonos ir pasaulio karalysčių, bei magijos ir stebuklų gausa. Piktoji dvasia, prisiartinusi prie Išganytojo, dykumoje

Kas yra meilė?

Kai kūdikis vidury nakties pradeda verkti, o tu su džiaugsmu atsikeli iš lovos,  paimi jį ant rankų ir nešioji, kol jis nusiramina ir užmiega – tai yra meilė. Kai tavo kaimyno šuo perlipęs per tvorą pridaro ant tavo kiemo šviežiai nupjautos žolės, bet tu susilaikai, kad jo neužgautumei ir kaimyno

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti  – Derek Prince knyga lietuvių kalba susilaukė didelio susidomėjimo tiek pas mus Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pažįstami ir nepažįstami žmonės mūsų klausia kur galėtų gauti šią knygą? Iš Dievo malonės vėl turime šios knygos leidimą. Palaiminimai ir prakeikimai – tai tokia realybė, kurios neįmanoma

O kas už šitos uždangos?

Man skauda širdį, kai matau Į karą einantį jaunuolį Man skauda širdį kai matau Kalėjimo kameras pilnas žmonių Man skauda širdį kai matau Kaip pakeliamas peilis Prieš kūdikį dar neišvydusį dienos šviesos Man skauda širdį Kai jauna, graži mergaitė Pareiškia norą būti berniuku Man skauda kai matau užgautą širdį Išlietą

Šventyklos aukuro pašventinimas

Kelionė į Izraelį Praėjusių – 2018 metų – gruodžio mėnesį buvome Izraelyje. Tai vieta žemėje į kurią atvyksta tikintieji, piligrimai iš viso pasaulio. Senoji Jeruzalė, Raudų siena, tuščias Jėzaus kapas, Alyvų kalnas, Getsemanės sodas, tai tik kelios vietos, kurios pritraukia milijonus lankytojų per metus. Jeruzalė – tai dvasinis pasaulio centras.

Kiek liko laiko?

Situacija Izraelyje sunkėja. Hamasas siautėja – 500 „raketų” (nuo 12.11.2018 iki 14.11.2018) paleista į Izraelio teritoriją. Tai kas vyksta Izraelyje, yra paskutiniųjų laikų įvykiai, kurie greitai palies kiekvieną žmogų pasaulyje. Pasaulio laikrodis skaičiuoja paskutines minutes. „Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai: “Eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį, nes

Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

“Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių…” (Rom 1, 19-20). Ne kartą esu kalbėjęs su netikinčiais žmonėmis, dalindamasis Gerąja Naujiena – amžinojo gyvenimo

Susitikimas su Gabriele Prisimenu, klausiau Gabrielės: kodėl nerašai muzikos angliškai? Atsakymo laukti ilgai nereikėjo. “Tikiu kad tai yra mano tarnavimas Lietuvai. Noriu kad lietuviškas šlovinimas būtų išvystytas, kad ir kiti muzikantai taip pat vertintų lietuvių kalbą”. Tai palietė mane. Ilgai nepamiršau šio pokalbio. Žvelgdama į jos specialybę, galvojau, kad jos

Bažnyčia kalnuose

Važiuojant tokiais keliais kalnuose, pasigirdo ne vienas „oi“ ar „ai“. Galima buvo išgirsti ir tokių pasisakymų „būčiau žinojusi, kad taip, tai tikrai nebūčiau važiavusi“. Pakilimai ir nusileidimai vietomis buvo tokie statūs, kad buvo neįtikėtina, kaip gali mašina pakilti ar nusileisti… Važiuodami atgal tuo pačiu keliu, giedojom giesmes ir šlovinom Dievą.

Trys stebuklingi žodžiai

Rugpjūčio 25 d. tikintieji iš viso pasaulio rinkosi į šeimų šventę Dubline, Croke parke, kur dalyvavo ir ypatingas svečias – popiežius Pranciškus, pasižymintis savo paprastumu ir kuklumu. Šventėje dalyvavo ir Airijos lietuvių komanda: vaikai iš „4 Vėjų” mokyklos, šokėjos, pasipuošusios tautiniais kostiumais ir puiki savanorių komanda – 11 lietuvių, kurie