Kategorija: Tikėjimas

Šiandien su manimi būsi rojuje

“Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: “Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti” (Lk 9, 29)

Gavėnios sekmadienio Evangelijos tema – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklingas atsimainymas artimiausių mokinių – Petro, Jono ir Jokūbo akivaizdoje. Šitaip įvyksta Jėzaus ir Dangiškojo Tėvo tiesioginis pasimatymas, kurio metu dar kartą suvokiama Jėzaus pasiuntinybė -atpirkti pasaulį šv. Kryžiaus auka. Artimiausi Jėzaus mokiniai – neatsitiktiniai šio spindinčio regėjimo dalyviai. Šio regėjimo

Kunigo Egidijaus Arnašiaus pamokslas: Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą  keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas (Lk 4, 1-2)

Gavėnios metą pradėjome Pelenų Trečiadieniu, kaip gyvu ženklu ir simboliu žmogaus būties trapumo ir nuodėmingumo, kuris suvaldomas tik atgaila, pasninku ir malda. Todėl neatsitiktinai pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija pasakoja apie mūsų Išganytojo gundymą dykumoje lengva duonos ir pasaulio karalysčių, bei magijos ir stebuklų gausa. Piktoji dvasia, prisiartinusi prie Išganytojo, dykumoje

Kas yra meilė?

Kai kūdikis vidury nakties pradeda verkti, o tu su džiaugsmu atsikeli iš lovos,  paimi jį ant rankų ir nešioji, kol jis nusiramina ir užmiega – tai yra meilė. Kai tavo kaimyno šuo perlipęs per tvorą pridaro ant tavo kiemo šviežiai nupjautos žolės, bet tu susilaikai, kad jo neužgautumei ir kaimyno

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti

Palaiminimas ar Prakeikimas: Tu gali pasirinkti  – Derek Prince knyga lietuvių kalba susilaukė didelio susidomėjimo tiek pas mus Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pažįstami ir nepažįstami žmonės mūsų klausia kur galėtų gauti šią knygą? Iš Dievo malonės vėl turime šios knygos leidimą. Palaiminimai ir prakeikimai – tai tokia realybė, kurios neįmanoma

O kas už šitos uždangos?

Man skauda širdį, kai matau Į karą einantį jaunuolį Man skauda širdį kai matau Kalėjimo kameras pilnas žmonių Man skauda širdį kai matau Kaip pakeliamas peilis Prieš kūdikį dar neišvydusį dienos šviesos Man skauda širdį Kai jauna, graži mergaitė Pareiškia norą būti berniuku Man skauda kai matau užgautą širdį Išlietą

Šventyklos aukuro pašventinimas

Kelionė į Izraelį Praėjusių – 2018 metų – gruodžio mėnesį buvome Izraelyje. Tai vieta žemėje į kurią atvyksta tikintieji, piligrimai iš viso pasaulio. Senoji Jeruzalė, Raudų siena, tuščias Jėzaus kapas, Alyvų kalnas, Getsemanės sodas, tai tik kelios vietos, kurios pritraukia milijonus lankytojų per metus. Jeruzalė – tai dvasinis pasaulio centras.

Kiek liko laiko?

Situacija Izraelyje sunkėja. Hamasas siautėja – 500 „raketų” (nuo 12.11.2018 iki 14.11.2018) paleista į Izraelio teritoriją. Tai kas vyksta Izraelyje, yra paskutiniųjų laikų įvykiai, kurie greitai palies kiekvieną žmogų pasaulyje. Pasaulio laikrodis skaičiuoja paskutines minutes. „Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai: “Eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį, nes

Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

“Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių…” (Rom 1, 19-20). Ne kartą esu kalbėjęs su netikinčiais žmonėmis, dalindamasis Gerąja Naujiena – amžinojo gyvenimo

Susitikimas su Gabriele Prisimenu, klausiau Gabrielės: kodėl nerašai muzikos angliškai? Atsakymo laukti ilgai nereikėjo. “Tikiu kad tai yra mano tarnavimas Lietuvai. Noriu kad lietuviškas šlovinimas būtų išvystytas, kad ir kiti muzikantai taip pat vertintų lietuvių kalbą”. Tai palietė mane. Ilgai nepamiršau šio pokalbio. Žvelgdama į jos specialybę, galvojau, kad jos