Akcija: Paduoti skelbimą iki 2019 m. – naudingiau!!!

Paduokite skelbimą į internetinę svetainę www.lietuvis.ie iki 2018 m. ir mes jį išspausdinsime 4 laikraščio „Lietuvis“ numeriuose, skelbimų skyrelyje, 60 dienų laikotarpiui.

Norėdami paduoti skelbimą į laikraščio svetainę www.lietuvis.ie, jūs turėtumėte:
– užsiregistruoti svetainėje;
– skelbimų skyrelyje http://www.lietuvis.ie/adverts/ patalpinti savo skelbimą.
Akcijos taisyklės:
Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. skelbimai į visus skelbimų skyrelius priimami 60 dienų laikotarpiui.
Skelbimai spausdinami lietuvių arba anglų kalbomis.
Skelbimų turinys neturi prieštarauti Airijos Respublikos įstatymams.
Redakcija pasilieka teisę pataisyti skelbimų kalbą jeigu yra gramatikos, stiliaus ar kalbos kultūros klaidų.
Nemokami selbimai bus spausdinami laikraštyje ir skelbiami interneto svetainėje jeigu yra laisvos vietos.
Susipažinti su skelbimų padavimo taisyklėmis galima adresu: http://www.lietuvis.ie/classifieds-ads-rules/
Visi skelbiimai, kurie spausdinami internetinėje svetainėje www.lietuvis.ie, automatiškai pasirodo ir Facebook socialiniame tinklapyje https://www.facebook.com/lietuvis.laikrastis/

Dėl papildomos informacijos rašykite adresu: sales@lietuvis.ie