Airijos Vyriausybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui

Balandžio 8 d. Airijos Vyriausybė paskelbė apie papildomo finansavimo skyrimą smulkiam ir vidutiniam verslui.

☑️ 1 mlrd. EUR – visoms smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms (SVĮ), įskaitant žemės ūkio maisto produktų sektorių, likvidumui užtikrinti ir 180 mln. EUR – balandžio 8 d. įsteigtam Sustaining Enterprise Fund.

☑️ Strateginės bankininkystės korporacijai Strategic Banking Corporation Ireland (SBCI) papildomai skirta 450 mln. EUR, iš jų 250 mln. EUR skirta apyvartinio kapitalo paskolų schemai, 200 mln. EUR ilgalaikėms paskoloms.

☑️ 180 mln. EUR per Sustaining Enterprise Fund skirta eksportuojančioms gaminius ir paslaugas kompanijoms.

☑️ Parama internetinės prekybos kompanijoms padidinta iki 7,6 mln. EUR.

☑️ Mikrofinance Ireland (MFI) specialiųjų COVID-19 paskolų fondas padidintas nuo 13 iki 20 mln. EUR (t. p. sumažinant palūkanas nuo 7,8 iki 4,5 proc.)

PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMAS VISOMS SMULKIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

☑️ 650 mln. EUR SBCI COVID-19 apyvartinio kapitalo paskolų schema įmonių likvidumui užtikrinti. Paskolos vienam pareiškėjui nuo 1 m. iki 3 m. laikotarpiu gali būti nuo 25 tūkst. EUR iki 1,5 mln. EUR. Maksimali palūkanų norma – 4 proc. Paskolos daugiau nei 500 tūkst. EUR turi būti apdraustos.
Išsamiau: www.sbci.gov.ie/scheme/covid-19=-loan-application

☑️ Nuo balandžio 8 d. pradėjo veikti 200 mln. EUR apimties ilgalaikių (nuo 8 iki 10 m.) paslaugų schema Future Growth Loan Scheme COVID-19 paveiktoms smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Paskolos vienam pareiškėjui dydis – nuo 100 tūkst. EUR iki 3 mln. EUR. Iš pradžių bus galima grąžinti tik palūkanas. Maksimali palūkanų norma – 4,5 proc. Paskolos daugiau nei 500 tūkst. EUR turi būti apdraustos.
Išsamiau: www.sbci.gov.ie/schemes/future-growth-loan-scheme

☑️ 2,5 tūkst. EUR vertės verslo tęstinumo garantijos kuponai Business Continuity Voucher, kurie teikiami vietinių įmonių biuruose Local Enterprise Office (LEO), yra skirti kiekvienai įmonei, kurioje dirba iki 50 žmonių. Padengimam 90 proc. patirtų kaštų. Kuponą galima naudoti mokymams ir trumpalaikės ar ilgalaikės atsako į COVID-19 pandemijos strategijų rengimui.
Išsamiau: www.localenterprise.ie/Discover-Business-Support

☑️ Startuoliams ir verslo plėtrai skirtas fondas Competitive Start Fund (CSF) – 750 tūkst. EUR. Vienas grantas iki 50 tūkst. EUR., bet ne daugiau nei 10 proc. kompanijos vertės.

☑️ Seed and Venture Capital Innitiative – 175 mln. EUR

☑️ 150 mln. EUR kredito garantijų fondas Credit Guarantee Scheme suteikia vyriausybės garantijas iki 7 m. (80 proc. ir nuo 10 tūkst. iki 1 mln. EUR) verslo paskoloms iš bankų ir kitų finansinių institucijų.
Išsamiau: www.dbei.gov.ie/…/COVID-19-supports/Credit-Guarantee-Scheme…

MIKRO – ĮMONĖS (IKI 10 DARBUOTOJŲ)

☑️ 30 mln. EUR parama mikro-įmonėms skirta per vietinių įmonių biurus Local Enterprice Office. Tai papildoma finansinė parama – dotacijos toms prekybos internetu įmonėms, kurios laikosi visuomenės sveikatos gairių – kartu su Microfinanse Ireland ir Trading online schemomis.
Išsamesnė informacija: www.localenterprise.ie

☑️ 20 mln. EUR per Microfinance Ireland (MFI), administruojančiai specialias COVID-19 paskolas Special COVID-19 Loans (balandžio 8 d. papildomai skirta 13 mln. EUR. Palūkanų norma sumažinta nuo 7,8 iki 4,5 proc. Paskolos iki 6 mėn. Paskolos ne didesnės nei 50 tūkst. EUR – be palūkanų. Šis sumažintas tarifas bus prieinamas visoms įmonėms, turinčioms mažiau nei 10 darbuotojų.
Paraišką reikia teikti per Local Enterprise Office arba grafysčių ekonominės plėtros komitetus.
Išsamiau: www.localenterprise.ie

PARAMA SU DAUGIAU NEI 10 DARBUOTOJŲ

Išsami informacija: https://enterprise-ireland.com/…/About-Us/Services/Covid-19…

☑️ Airijos vietiniams prekybos internetu mažmenininkams (2 mln. EUR apimties fondas), kuriuose dirba daugiau nei 10 darbuotojų, skirta atlaikyti tarptautinių prekybos internetu kompanijų spaudimą ir pasirengti verslo vystymui ateityje. Parama teikiama per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland. Ši schemai taikomi tie patys, kaip ir 2018-2019 m. Parama teikiama vienkartiniais grantais nuo 10 tūkst. iki 40 tūkst. EUR.

☑️ Grantas Business Financial Planning Grant (5 tūkst. EUR), skirtas parengti verslo planą Business Sustainment Project Plan, teikiamas per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland. Tai kompensacija už konsultacijas parengti investicinį ir finansinį verslo finansavimo vidutinio laikotarpio strategiją.

☑️ Grantas LEAN (2,5 tūkst. EUR) konsultacijoms parengti verslo planą. Teikiamas per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland.

☑️ 180 mln. EUR per Sustaining Enterprise Fund skirta gamintojams ir eksportuojančioms gaminius bei paslaugas kompanijoms. Fondą administruoja vyriausybinė verslo agentūra Enterprise Ireland, vadovaudamasi atnaujintomis valstybės pagalbos taisyklėmis. Fondas skirtas patiriančioms šiuo metu sunkumus, bet gyvybingoms kompanijoms. Finansinė kompensacija gali sudaryti iki 800 tūkst. EUR. Bus atsižvelgta į verslo būklę nustatant paskolos grąžinimo terminus.

☑️ Parama dviem prekybos internetu iniciatyvoms padidinta iki 7,6 mln. EUR.

☑️ 1-oji prekybos internetu mikro-įmonėms papildomai skiriama 3,3 mln. EUR (iš viso 5,6 mln. EUR). Parama teikiama 2,5 tūkst. EUR vertės kuponais skirta sustiprinti verslą, toliau padėti jį vystyti, o taip pat ir jį atkurti pasibaigus pandemijai. Sėkmingai panaudojus pirmąjį kuponą, įmonės gali kreiptis dėl 2-ojo kupono iki 2,5 tūkst. EUR.

☑️ 2-oji – Airijos vietiniams prekybos internetu mažmenininkams (2 mln. EUR apimties fondas), kuriuose dirba daugiau nei 10 darbuotojų, skirta atlaikyti tarptautinių prekybos internetu kompanijų spaudimą ir pasirengti verslo vystymui ateityje. Parama teikiama per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland. Ši schemai taikomi tie patys, kaip ir 2018-2019 m. Parama teikiama vienkartiniais grantais kompensuoti 80 proc. kaštų. Granto dydis nuo 10 tūkst. iki 40 tūkst. EUR.

Išsamiau https://enterprise-ireland.com/Covid-19onlineretailscheme

DOTACIJOS KONSULTACIJOMS IR VERSLO PLANAMS PARENGTI

☑️ Nauja priemonė – per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland verslo finansavimo planavimo dotacija (5000 EUR), skirta padėti įmonėms parengti verslo palaikymo planą ir vykdyti patvirtinto finansinio fondo paslaugas.

☑️ Konsultantas ir nauja 2500 EUR LEAN verslo tobulinimo dotacija, teikiama per agentūras Enterprise Ireland ir IDA Ireland, kad padėtų įmonėms greitai naudotis kompetencija, kad būtų galima peržiūrėti ir optimizuoti operacijas krizės metu ir nustatyti pagrindines priemones, reikalingas nuolatiniam gyvybingumui užtikrinti.

Prekybos internetu įmonėms (per Microfinance Ireland) 5,6 mln. EUR fondas

☑️ Mažmenininkams, kuriuose dirba daugiau nei 10 darbuotojų parama teikiama 2,5 tūkst. EUR vertės kuponais Trading Online Voucher, skirtais sustiprinti įmones dabartinės krizės metu, padėti plėsti verslą, o taip pat susikurti prielaidas lengviau atkurti jį po krizės. Sėkmingai panaudojus pirmąjį kuponą, nuo balandžio 8 d. įmonės gali kreiptis dėl antro kupono.

☑️ Airijos vietiniams prekybos internetu mažmenininkams (2 mln. EUR apimties fondas), kuriuose dirba daugiau nei 10 darbuotojų, skirta atlaikyti tarptautinių prekybos internetu kompanijų spaudimą ir pasirengti verslo vystymui ateityje. Parama teikiama per vyriausybinę verslo agentūrą Enterprise Ireland. Ši schemai taikomi tie patys, kaip ir 2018-2019 m. Parama teikiama vienkartiniais grantais nuo 10 tūkst. iki 40 tūkst. EUR.

Parengta pagal 🌐 www.gov.ie ir www.enterprise-ireland.ie

Informacija

Финансовая помощь бизнесу на время пандемии и рецессии

 

Parašykite komentarą